خسته ام...

آسانسوری شده ام تنها در برجی متروک

که سال هاست بهانه ای برای اوج گرفتن نداشته است

به خانه ام بیا خسته ام از این همه ایستادگی...

 

/ 33 نظر / 72 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاطفه

:: روزی میــرسَد. بـــی هیــــچ خَبـــَـــری. بــا کولـــــه بــــآر تَنهـــاییـَم. دَـر جـــاده هــای بـی انتهــــای ایـن دنیــای عَجیـــــب. راه خــــواهم افتـــــاد. مَـــن کـــه غَریبـــــم. چـــه فَــــرقی دارد کجـــــای ایـــن دنیــــــا بـاشــــم. همــه جــــای جهــــان تنهـــــایی بــــا مَـــن است ..

عاطفه

بی حس شده ام از درد ! از بغــض ! فقط گاهـی ، خـط ِ اشکی … میسـوزانـد صـورتـم را !!

leila

واقعا ممنون ک تایید نمیکنی

اشکان

وب خوبی داری اگه حال داری به ما یه سری بزن[لبخند]

جعفر و نگار

کوروش میگوید: بودن باکسی که دوستش نداری ونبودن باکسی که دوستش داری همه اش رنج است پس اگرهمچون خود نیافتی مثل خدا تنها باش

جعفر و نگار

هیچکس نـفهمیـــــد که « زلـیخـــــــا » مــَـــــــــرد بـود ..! میــــدانی چــــــــــــرا ؟؟ مـــــردانـــگی میــخواهـــــد مــــــــانـدَن ، پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزَنــد

نفس

مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم

سارا

خدا بود که از کنارم گذشت و چیزی گفت . . . من سوال کردم چی؟! . . . برگشت و نگاه کرد و کسی را ندید . . . کسی هم نبود . . دانه های خیس اشک روی شانه هایش چکیده بود . . . با این حال گفت:باران؟! چیزی نگفتم من به کسی،در دلم فقط زمزمه ی اندوهگین ابرها بود . . و برگشت و رفت . . من نگاه کردم به ردپاهایش و فروریختم در چاله ها . . . و از تنهاییش گریستم ، گریستم ، گریستم[گریه][گریه][گریه][گریه]

سحر

خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببیییییییییییییییییییییییییییمممممممممممممممممممممممممعععععععععععععععععععععععععررررررررررررررررررررررررررررررفففففففففففففففففففففتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

هم نفس

ایستادگی تنهایی هم میاره[گل]