رسیدنت...

نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم می کند و آوایی، آمدنت را در گوشم زمزمه...

 چقدر رسیدنت را دوست دارم...

 آغوشم در ازدحام سرمای تنهایی، تنها برای تو هنوز گرم است...

 

/ 32 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دختر تنها

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟ بـگـذارسـخـت باشم و سـرد !! بـاران کـه بـاریــد ... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه !!! خـورشـیـدکـه تـابـیـد ... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !!! اشـک کـه آمـد ... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!! او کـه رفـت نـیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت . . .

دختر تنها

انقدر از تنهایی نترس. تو تنهایی وارد این دنیا شدی.

دختر تنها

گاهی آدمها چنان کیشت میکنند . . . که تا سالهای سال مات میمانی !

دختر تنها

چه زود فراموش می شوم انگار سالهاست که من مرده ام اما هنوز ذهن زخمی ام یاد او را نشانه می رود

هستي

سلام زيبا بود. از وبت خوشم اومده دوست داشتي بهم سر بزن...

هستي

ممنون وب شما هم حرف نداره...

نرگس

سلام [تایید][تایید]

good

ميدانم ؛ ديگر براي من نيستي ! اما .... دلي که تنگ باشد اين حرفها را نميفهمد.

saba

[قلب]

ملیکا

عالی بووووووووووووووود...مرسی....[گل][نیشخند]