دلیل تنهاییمان...

در نهان به آنانی دل می بندیم که دوستمان ندارند...

و در آشکار از آنانی که دوستمان دارند غافلیم...

شاید این است دلیل تنهایی مان...

 

/ 96 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امین

خوش به حال عروسک آویزان به آینه ماشین کل پستی و بلندی زندگیش را فقط میرقصد !

مهشید

سلام... آری نظرمن نیز همین است.. تنها در نهایدمی فهمیم که کسانی که غافلیم عاشق واقعی هستن اما چرا در نهاید؟؟؟[گریه]

arezoo

salam veblage khogeli darin ba matalebe besyar ziba khoshhal misham be manam ye sari bezanin[گل]

فاطمه

بعضیا باید اونقدر تو کفت بمونن تا خوب تمیز شن

منفی بلا

عاشق شدی تاحالا

مهشید

تنهایی یعنی: بری عطری رو که اون میزده رو بخری و بزنی به خودت تا فکر کنی کنارته

عاطفه

خیلی زیبا بود به ما هم سری بزن

رها

ﺣـﺮﻑ ﻫﺎﻳﻲ ﻫـﺴﺖ - ﺑـﺪﺟﻮﺭ ﺩﻝ ﻣﻲ ﺷـﮑﻨﻨﺪ! ﺑـﺪﺟﻮﺭ ﺩﻝ ﻣﻲ ﺳـﻮﺯﺍﻧﻨﺪ ! ﺑـﺪﺟﻮﺭ ﺧـﺮﺍﺏ ﻣﻲ ﮐﻨـﻨﺪ ! ﺣـﺮﻓﻬﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳـﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﮐـﺴﺎﻧﺖ - ﺍﺯ ﻋــﺰﻳﺰﺗـﺮﻳﻦ ﮐـﺴﺎﻧﺖ ! ﮔـﺎﻫﻲ ﺩﻟﺖ ﻣﻴـﺨﻮﺍﻫﺪ ﻧﺰﺩﻳـﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧـﻘﺪﺭ ﻋـﺰﻳﺰ ﻧـﺒﻮﺩ ! ﻳﺎ ﺍﮔـﺮ ﺑﻮﺩ ﮐـﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣـﻮﺍﺳﺶ ﺑﻪ ﺗﺎﺛـﻴـﺮ ﺣـﺮﻓـﻬﺎﻳﺶ ﺑﻮﺩ....

رها

آهسته و آرام نه ؛ ناگهان برو ، مثل گلوله از تفنگ که تا بخواهی بفهمی ، مُخ‌َت پاشیده باشد به دیوار !

نرگس

سلام وب قشنگی داری دوست داشتی به ما هم سر بزن بای