درخت...

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی میکنم،

نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم،

یا هیزم شکن پیر...

 

   

/ 42 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
parinaz.mohsen

وبتون خیلی خوشکله اگه خواستیدیه سری هم به وب من وعشقم بزنیدمررررسی

saygol

وجودت" را "بر" ماندگارترین" ستون خوبی ها" می نگارم" تا بدانی "یادت" همیشه عزیز است

saygol

حال مرا کسی درک می کند که در سراشیبی ترین نقطه ی این شهر به یاد کسی افتاده باشد کسی شبیه تو که تا دست هایت را باز می کردی خطوط این جاده مرا به آغوشت می رساند

کولـــــــــــه پشتــــــــــی

شک نکن...! "آینده ای" خواهم ساخت که "گذشته ام" جلویش زانو بزند ...قرارنیست من هم دل کس دیگری را بسوزانم... برعکس کسی را که وارد زندگیم میشود آنقدر خوشبخت میکنم که به هرروزی که جای او نیستی به خودت لعنت بفرستی

فاطمه

اپم دوست عزیز و منتظر حضور گرمتون مرسی میشه اگه بیاین

مریم

سیلام وب جالبی داری ب وبم سربزنی خ.شحال میشم[نیشخند][خنده]

kati

big likeeeeeeeeeeeeeeee ﻣﻦ ﺷــــــــــــــــــــﺮﻣﻨﺪﻡْ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮﻡ ﻭﻟــــــــﻰ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﺰﺩﻡ ﮐﻪ ﺣﺮﺭﺭﺭﺭﻣﺖ ﺑﻤﻮﻧﻪ.. ﻭﺍﺳﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﯽ ﻧﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ﺯﺩﯼ.. ﻭﻟــــــــﻰ ﺷﮑﺴﺘﯽ .. ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯﺕ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﻮﺩﻭ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺑﻮﺩﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧﻤﻮ.. ﻫﻪ ﺁﺭﻩ ﺷــــــــــــــــــــﺮﻣﻨﺪﻡْ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧﻢ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺩﻋﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺴﺮﺗﻢ ﻣﻮﻧﺪﻥ..مث ﺧﻮﺩﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ! ﮔﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ! ﮐﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ! ﻋﻘﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ! ﯾﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﻣﻦ .......... ﺷـــــــــــــﺮﻣﻨﺪﻡ !!!!..

tanha

ب منم سر بزن خوشحال میشم وبتم خوبه البته میشه عالیم بشه

ترنم

خوشــــــــــبختی داشتن کســـــی است که بیشـــتر از خـــودش تــ ــ ــ ــ ــو را بــخواهد ... و بیشـــتر از تــ ـ ـ ـ ـــو هیـــــ♥ــــــچ نخواهد و تــــــ♥ــــو ... برایش تـــ ــ ــ ــمام زندگی باشی ...